GALERIJA

Fotografije i video materijali pokazuju aktivnosti u radionicama

u organizaciji ZTK Valpovo-Belišće, udruga i CTK