UDRUGE

astro.png
auto.png
energeticari.png
dit.png
dkt.png
foto.png
hal.png
kajak.png
radio.png

Aktivnosti UDRUGA

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za opće interese, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju
pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja.


Osnivanje i djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/2014).


Udruge kao najbrojnije organizacije civilnoga društva imaju višestruku ulogu u svakom društvu. One ravnopravno sudjeluju u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki osviještenog društva, one su korektiv vlasti te veza između građana i javnog sektora. Objedinjujući načela neprofitnosti, samoorganiziranosti i transparentnosti te priznavanja volonterskog rada, ali i poduzetništva, udruge potiču građane zainteresirane za tehničku kulturu, privatni i javni sektor na suradnju u provedbi inicijativa od interesa za opće dobro. 
Udruge svoje ciljeve ostvaruju različitim zadaćama i aktivnostima na osnovi donijetog plana i programa djelovanja.

U Zajednicu tehničke kulture Valpovo-Belišće dragovoljno su udružene udruge tehničke profilacije. Ima ih 9 i dvije sekcije.

astro.jpg

ASTRONOMSKO DRUŠTVA "ANONYMUS" 

ING.jpg

DRUŠTVO INŽENJERA

I TEHNIČARA BELIŠĆE

HAL.jpg

INFORMATIČKI KLUB "HAL" VALPOVO

auto.jpg

AUTOKLUB VALPOVO

DKT.jpg

DRUŠTVO KEMIČARA I TEHNOLOGA BELIŠĆE

kajak.jpg

KAJAK KLUB "BELIŠĆE" BELIŠĆE

Page.jpg
Page.jpg
DE.jpg

DRUŠTVO ENERGETIČARA BELIŠĆE

FKV.jpg

FOTOKLUB VALPOVO

radio.jpg

RADIO KLUB BELIŠĆE