GALERIJA

Video materijali pokazuju aktivnosti u radionicama

u organizaciji ZTK Valpovo-Belišće, udruga i CTK

Prezentacija CTK

Aktivnosti CTK

Aktivnosti UDRUGA

Prva LAMPIONADA

3D PRINTANJE VIZIRA

IZVJEŠĆE O RADU 2021.