INFORMATIČKA ŠKOLA PAGE

(sekcija ZTKVB)

pagelogo.jpg
page.gif

Informatička škola "Page" osnovana je 1993. godine. Informatička škola „Page“ prerasta u  Ustanovu za informatičko osposobljavanje 2002., a ugašena je kao ustanova 2013. godine.

Sada djeluje kao sekcija pri ZTK Valpovo-Belišće.            

 

Škola obavlja odgojno - obrazovnu djelatnost.

 

U okviru svoje djelatnosti Škola obavlja:

  • informatičko obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odraslih,

  • informatičko osposobljavanja mladeži,

  • nakladničku djelatnost koja obuhvaća izdavanje prirućnika vezanih uz provođenje pojedinih obrazovnih programa.

Za ostvarivanje traženog programa osigurali smo stručne nastavnike koji ispunjavaju uvjete za izvođenje propisanih programa.

U suvremenom društvu znanja, osobno produktivan pojedinac jest onaj koji zna kako učiti. Pojedinac koji zna kako učiti, osposobljen je za kvalitetan i kompetetivan život. Te se vještine i sposobnosti stječu ne samo kroz formalno obrazovanje, nego i kroz cjeloživotno učenje u obliku informacijskog opismenjivanja. Kako živimo u svijetu brzih tehnoloških promjena, u kojem proizvodimo znanja više nego ga možemo asimilirati, znanje počiva van pojedinca, organizirano na način da je dostupno svima koji imaju vještine pronalaženja, vrednovanja, organiziranja i odabiranja informacija, te naposljetku integriranja u postojeće znanje.Informacijski pismena osoba, najkraće rečeno jest ona koja je naučila kako učiti. Prepoznaje svoju potrebu za informacijom, zna kako je i gdje pronaći, zna kako integrirati novu informaciju u svoje postojeće znanje, kako je koristiti i dati drugima na korištenje.

To je bio povod osnivanja Informatičke škole u Valpovu 1993. godine. Osnovana je pri Zajednici . Ovisno o zakonskim regulama mijenjala je ime: prvo se zvala Informatička škola „Page“potom Informatička Ustanova „Page“, ponovno Informatička škola „Page“. .Bez obzira na ime, ta informatička dama, uvijek je bila odjevena u najnovije informatičko ruho svjetske razine. Presvlačila se u novo ruho tempom kakvog je diktirao svjetski informatički napredak i postavljao standarde najnovijih generacija informatičke tehnologije i tehnike. Naučila je mnoge prvim slovima i koracima informatičke pismenosti. Družila se s najboljim predavačima informatike i zajedno su stvarali nove informatički pismene generacije. Ona je i danas vrlo aktivna, prenosi znanje kao i prvoga dana, ali obogaćeno za znanja robotike.  Hvala našoj učiteljici, zaslužuje skulpturu u dvorištu Doma tehnike u Valpovu. (Dragan Milec)